Wat is IPv6?

IP-adressen
Het Internet Protocol (IP) vormt de basis van het internet. Elke computer op het internet heeft een nummer, een soort adres. Door deze IP-adressen weten computers elkaar te vinden en is er dus communicatie over het internet mogelijk. Om er voor te zorgen dat iedereen hiervoor dezelfde afspraken hanteert, is in 1981 het Internet Protocol versie 4 (IPv4) ontwikkeld. Dit protocol biedt maximaal ruimte aan vier miljard adressen (en door het gebruik van (sub)netten is de werkelijke beschikbare ruimte nog kleiner).

IPv6
Dat leek twintig jaar geleden misschien genoeg, maar met een toenemend aantal machines dat met het internet verbonden wordt – pc’s, mobiele telefoons, Personal Digital Assistants (PDA’s) en zelfs huishoudelijke apparatuur – neemt de behoefte aan nummers toe. Sinds februari 2011 is de centrale voorraad IP-adressen op Dit levert op korte termijn problemen op voor landen met een explosief groeiend aantal internetgebruikers. Het kost providers daar erg veel moeite om nieuwe klanten aan te sluiten. Dit gaat gepaard met hoge kosten en bepaalde internetdiensten die niet meer werken. De oplossing voor dit probleem dat zich op termijn ook in andere landen voor gaat doen, is IPv6. Hierdoor komt een nagenoeg ongelimiteerd aantal IP-adressen beschikbaar. Alleen door invoering van IPv6 kan internet blijven groeien als een betrouwbare digitale infrastructuur en motor van de economie. De Nederlandse IPv6 Taskforce roept op tot actie.

Sinds februari 2011 zijn de IP-adressen op bij de Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
De IANA die de voorraad IPv4-adressen beheert, kan sinds februari 2011 de vijf regionale instanties die de adressen aan internetproviders uitdelen, niet langer van nieuwe adressen voorzien. Deze vijf zogenaamde RIRs (Regional Internet Registry’s) zijn nu aangewezen op hun werkvoorraad. Het RIPE NCC, dat adressen uitdeelt in Europa, kan waarschijnlijk nog maar tot aan het einde van 2011 vooruit. In Azië worden echter meer adressen gebruikt, en het is de verwachting dat daar voor het eind van het jaar al internetproviders nul op het rekest zullen krijgen als ze adressen nodig hebben. Providers kunnen dan alleen nog met veel kunst- en vliegwerk nieuwe klanten aansluiten. Hierdoor gaan de kosten omhoog en de betrouwbaarheid van de beschikbaarheid van het internet omlaag. Sommige functies van het huidige internet zullen dan niet langer werken zoals BitTorrent, beveiligde verbindingen naar kantoor (VPN), een eigen website bij je thuis, of het bellen via internet.

Verder voordelen van IPv6
Naast een bijna ongelimiteerd aantal IP-adressen biedt IP versie 6 andere voordelen:
-Zo biedt IPv6 nieuwe mogelijkheden op het gebied van geïntegreerde autoconfiguraties voor plug-and-play mogelijkheden. Apparatuur die overweg kan met IPv6 zal in staat zijn om zichzelf te configureren, waardoor het gebruik van IP (door bijvoorbeeld je mobiele telefoon of je koelkast) eenvoudiger wordt.
-Verder biedt IPv6 nieuwe mogelijkheden op het gebied van beveiliging. Zo ondersteunt IPv6 standaard IPsec (http://www.surfnet.nl/innovatie/ipsec/) Daarnaast zal het mogelijk zijn om met IPv6 data versleuteld te verzenden. Hierdoor wordt het zeer moeilijk gemaakt om zonder toestemming gevoelige data te onderscheppen en te bekijken.

Voor meer informatie over IPv6 zie: www.IPv6-taskforce.nl